Hinnasto

Koulutuspalvelut

Tekoäly, digitalisaatio, juridiikka - koulutukset 1,5 h

350€

Johtamisen koulutukset

Valmentava johtajuus, tiimikoulutukset - koulutukset 2 h

400€

Prosessien kehittäminen, alk.

Kehittämistoimenpiteet, eri laajuisia kokonaisuuksia

1500€

Työkykykoordinaattorin palvelut, alk.

Palvelu kuukausiveloituksella

800€

Työyhteisön ristiriitojen ratkaiseminen, alk.

Palvelu tarpeen mukaisesti muokattuna

600€

Henkilökohtaiset lakipalvelut, alk.

Asiakirjojen laatiminen esim. edunvalvontavaltuutus, testamentti, perinnönjako, perintöverosuunnittelu ym.

350€

Yrityksen lakipalvelut, alk.

Yrityksen asiakirjat, työoikeudelliset palvelut, kiinteistö- ja maankäyttöasiat ym,

350€

Julkishallinnon lakipalvelut, alk.

Selvitykset, valitukset, työoikeudelliset palvelut, kiinteistö- ja maankäyttöasiat ym.

350€