Työkykykoordinaattoripalvelut

Työkykykoordinaattori pitää huolta työntekijöistä 


Mikä ihme on työkykykoordinaattori, ja miksi sen palveluita kannattaisi hankkia?

Työkykykoordinaattori on tärkeä rooli, joka keskittyy työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen. Työkykykoordinaattorin tehtäviin kuuluvat:

  1. Työhyvinvoinnin edistäminen: työkykykoordinaattori työskentelee aktiivisesti työntekijöiden fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin parantamiseksi. Tämä voi sisältää ergonomian, työympäristön parannusten ja työhyvinvointiohjelmien järjestämisen.

  2. Työterveyshuollon koordinointi: työkykykoordinaattori koordinoi ja ylläpitää yhteyksiä työterveyshuollon palveluntarjoajiin. Tämä voi sisältää työterveystarkastusten järjestämistä, terveysneuvontaa ja työntekijöiden ohjaamista terveyspalveluihin.

  3. Sairauspoissaolojen hallinta: työkykykoordinaattori seuraa ja analysoi sairauspoissaoloja, ja työskentelee yksilöiden kanssa heidän paluunsa työelämään tukemiseksi. Tämä voi sisältää työtehtävien mukauttamista tai työhön paluun suunnitelmien laatimista.

  4. Työkykyriskien arviointi: työkykykoordinaattori tunnistaa työkykyyn vaikuttavat riskit ja kehittää toimenpiteitä niiden hallitsemiseksi tai vähentämiseksi. Tämä voi sisältää työstressin hallinnan tai työn ja yksityiselämän tasapainon parantamisen.

  5. Koulutus: työkykykoordinaattori järjestää koulutuksia ja työpajoja terveys- ja hyvinvointiaiheista, kuten stressinhallinta, ergonomia tai terveelliset elämäntavat.

  6. Henkilöstön tukeminen: työkykykoordinaattori toimii yhteyshenkilönä työntekijöille, jotka tarvitsevat tukea työkykyyn liittyvissä asioissa. Tämä voi sisältää neuvontaa, tukiryhmien järjestämistä tai yksilöllisten tukisuunnitelmien laatimista. Työkykykoordinaattori tukee esihenkilöitä heidän työssään.

  7. Yhteistyö ja verkostoituminen: työkykykoordinaattori työskentelee yhdessä henkilöstöhallinnon ja esihenkilöiden kanssa työkyvyn edistämiseksi. Lisäksi työkykykoordinaattori voi verkostoitua muiden organisaatioiden ja ammattilaisten kanssa parhaiden käytäntöjen jakamiseksi.

Palvelu

Tarjoamme työkykykoordinaattoripalveluita kuukausisopimuksella 

8 h kuukaudessa 640 € (ALV 0%), 

1o h kuukaudessa 800 € (ALV 0%) tai

15 h kuukaudessa 1200 € (ALV 0%).


Palvelu hoidetaan Teamsillä tai paikan päällä, sopimuksen mukaisesti.

Soita 04578306611 tai laita viestiä alla olevalla lomakkeella.