Pidetään läheisestä huolta - edunvalvontavaltuutus ja testamentti parhaita työkaluja

08.05.2024

Ennen kuin läheisesti terveydentila huononee tai jonkinlainen onnettomuus tapahtuu, on viisasta laittaa asiakirjat kuntoon. Etukäteisvalmistautumisella pystyy vaikuttamaan siihen, kuka asioitasi hoitaa, kun olet sairaalassa, eikä laskut jää maksamatta. Olisi kamalaa, että kun pääset sairaalasta kuntoutumaan, sinua odottaisikin pino ulosottoon menneitä laskuja. 

Kun suunnitellaan vielä pidemmälle, perintöösi liittyviä ajatuksia voi ja kannattaa pistää ylös. Oikea tapa on tehdä testamentti, jotta toiveesi perinnön jakautumisesta eivät jää vain toiveen tasolle.

Edunvalvontavaltuutuksella käytännön asiat järjestyvät

Kun läheisen terveys heikkenee, on paikallaan keskustella muun muassa siitä, kuka maksaa hänen laskunsa, peruu turhat lehtitilaukset ja auttaa tarvittaessa hoitopaikan valinnassa. Vaihtoehtoja siihen, miten käytännön asiat saa rullaamaan on useita, mutta kaikista helpoin vaihtoehto on edunvalvontavaltuutuksen tekeminen hyvissä ajoin.

Edunvalvontavaltuutuksella annetaan luotettavalle läheiselle oikeudet saada tietoa taloudellisista ja terveydellisistä asioista, joita tarvitaan arjen pyörittämisessä. Valtuutetulle on hyvä nimetä sijainen, jos valtuutettu on estynyt ottamasta tehtävää vastaan. Edunvalvontavaltuutus tehdään ennen kuin terveydentila heikkenee ja se tulee voimaan vasta, kun valtuuttaja ei kykene hoitamaan asioitaan. Edunvalvontavaltakirja säilytetään sellaisessa paikassa, josta valtuutettu sen helposti löytää. Asiakirja toimitetaan rekisteröitäväksi Digi- ja väestötietovirastoon lääkärinlausunnon kanssa ja se on voimassa niin kauan, kun valtuutuksen tehnyt on estynyt hoitamaan asioitaan.

Edunvalvontavaltuutus on byrokratialtaan paljon helpompi vaihtoehto kuin edunvalvonta. Sitä suositellaan jokaiselle, sillä koskaan ei tiedä, joutuuko yhtäkkiä onnettomuuteen tai jos sairauskohtaus yllättää.

Testamentti pitää huolta leskestä

Perintöoikeus yksinkertaistettuna toimii niin, että lapset perivät vainajan. Usein tuleekin yllätyksenä, että leski ei peri, ellei aviopari ole tehnyt testamenttia. Leskellä on vain oikeus pitää hallinnassaan yhteisenä kotina käytetty asunto ja mahdollisesti oikeus tasinkoon. Jotta leski perii, on avioparin syytä tehdä keskinäinen testamentti, jolla määrätään omaisuutta meneväksi puolisolle. Lapsilla on aina rintaperillisen oikeus, jota testamenttikaan ei voi loukata.

Keskinäisen testamentin lisäksi on erilaisia testamenttivaihtoehtoja, joita ovat esimerkiksi yleistestamentti, erityistestamentti, omistusoikeustestamentti, hallintaoikeustestamentti ja hoitotestamentti.

Yleistestamentissa omaisuus tai osa siitä määrätään saajalle. Erityistestamentilla voidaan määrätä esimerkiksi jokin tietty omaisuus, vaikka kiinteistö, testamentin saajalle. Omistusoikeus- ja hallintaoikeustestamentit eroavat siinä, että hallintaoikeustestamentilla testamentin saaja ei saa omistukseensa omaisuutta, mutta saa sitä käyttää, kun omistusoikeustestamentilla omistus siirtyy kokonaan testamentin saajalle. Hallintaoikeustestamentin perusteella testamentinsaaja saa hyväkseen omaisuuden tuoton, mutta esimerkiksi hallintaoikeustestamentilla saatuja tilillä olevia rahoja ei saa tällöin käyttää omiin tarpeisiin, vaan vain korkotuoton verran on käytettävissä. Hoitotestamentti tarkoittaa periaatteessa samaa kuin hoitotahto, mutta hoitotestamentissa on tarkoitus määritellä ne tilanteet, joissa tekijä ei halua ottaa hoitotoimia vastaan.

Sitä, mikä edellä mainituista testamenteista olisi oikeanlainen, ei tarvitse murehtia, kun testamentin teetättää asiantuntevalla ammattilaisella.

Muita tärkeitä asiakirjoja


Edellä mainittuja täydentäviä asiakirjoja voisi olla esimerkiksi digitahto ja hoitotahto.

Digitahto, toiselta nimeltään digitestamentti, on listaus käyttämistäsi sovelluksista, pelitileistä ja virtuaalilompakoista ja sähköposteista. Luotettavalle läheiselle voi digitahdon kautta antaa edellä mainittujen profiilien tunnukset ja salasanat, jotta profiilit päästään tyhjentämään ja poistamaan. Pelitileillä tai virtuaalilompakoissa saattaa myös olla sellaista omaisuutta, jotka pitää ilmoittaa perukirjassa. 

Hoitotahdolla kerrotaan omaa hoitoa ja hoivaa koskeva tahtotila ennakkoon siltä varalta, ettei sitä myöhemmin pysty itse ilmaisemaan. Hoitotahdossa voi terveydenhuollon henkilökuntaa sitovasti kieltää tietynlaisen hoidon antamisen, sosiaali- ja terveydenhuoltoaan koskevia toiveita, tiedon siitä, kenelle saa luovuttaa hoitoaan koskevia tietoja ja kuka saa tehdä päätöksiä hoidosta hoitotahdon tekijän puolesta.

Edunvalvontavaltuutus, testamentti ja edellä mainitut täydentävät asiakirjat luovat kokonaisuuden, jolla voi vahvasti tuoda omat ajatuksensa läheisten tietoisuuteen siitä, millaisia päätöksiä läheisten on syytä tehdä. Tärkeintä on tuoda läheisten tietoisuuteen se, että elämän tärkeimmät asiakirjat ovat olemassa. 

Tämä blogi on toteutettu yhteistyössä Hautauspalvelu Väisäsen kanssa.